توضیحات کامل :

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

 

برای این پاورپوینت، کلیه فصل های هشتگانه جلد اول و فصل 18 جلد دوم کتاب به استثناء برخی حذفیات در نظر گرفته شده است. این فایل صرفا به کلیات موضوعات اشاره میکند بهترین کاربرد را برای اساتید خواهد داشت. در ادامه تصاویر برخی از اسلاید های این فایل را می بینید: