توضیحات کامل :

پاورپوینت تولیدی فرش دستباف در 24 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxمقدمه :                                                                                                                                                                                       نام درس مورد تحقیق پروژة كارآفرینی می باشد كه طبق نظر استاد راهنما با انتخاب كسب وكار و یا ایجاد شركت تولیدی یا خدماتی كه ترجیحاً كاری جدید در منطقه باشد را انتخاب کرده و پژوهشی در زمینه طرحهای توجیهی آن كارو امور مالی مربوطه به عمل آید امروزه با به وجود آمدن وسایل تزئینی شیك و مدرن از جمله قاب عكس ها و پا دری ها و... وسایل تزئینی قدیمی از جمله تكه فرش ها وگلیم ها و جاجیم ها همه با وجود اینكه قدیمی هستند ولی جایگاه خود را در زندگی امروزی حفظ كرده اند.
از طرفی این حرفه شغل پدری میباشد و یك آشنایی نسبی نسبت به این حرفه داشتم.


رقبا و محیط

تا به امروز حدود بیست و پنج شركت با عنوان تولیدی فرش دست باف به ثبت رسیده است كه در حال حاضر هشت شركت فعالیت دارند.
در شهرستان بجنورد سبكی كه شركت ها كار می كنند در قالب سه طرح به نام های نائین،تبریزوتركمن می باشد.
با آوردن طرحی نو از جمله پته،مشهدو... م‍ی توان هم با بافنده ها كنار آمد به طوری كه از نظر دستمزد نسبت به شركت های دیگر هزینه كمتری را پرداخت.